Сурва, сурва година, весела година!

Сурва, сурва година,

весела година!

Едър клас на нива,

голям грозд на лоза,

жълт мамул на леса,

пълна къща с коприна,

червена ябълка в градина,

живо-здраво до година,

до година, до амина!

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *