Стимулация на сетивата на децата : защо и кога?

Децата опознават света чрез всички свои сетива. Но кои са тези сетива всъщност? Според това, което учим в училище, човек притежава пет основни сетивата и те са зрение, слух, вкус, обоняние и осезание. Учените обаче подсещат, че всъщност имаме голям набор от други сетива, достигащи до към 20 на брой. Тези сетива, за които всички учени са единодушни, че следва също да се считат за основни са чувствителност към топлина (термоцепция), чувсто за равновесие (еквибриоцепция), усещане за болка (ноцицепция) и знание за това, къде точно се намират части от нашето тяло (проприоцепция ).

Защо се налага да стимулираме сетивата?

Една основна причина налага това, а именно ограничеността на настоящото ни ежедневие и среда на живот, които са твърде стимулиращи за някои от сетивата ни и напълно нестимулиращи за други от тях. Например, в днешните шарени градове зрението ни е свърхстимулирано, но в същото време липсата на разнообразие на физическите ни занимания не стимулира достатъчно вестибуларния ни апарат и съответно чувството ни за равновесие.

Ползи от стимулацията на сетивата

Стимулацията на сетивата помага за:

 • развитие на грубата и фината моторика;
 • развитие на координацията;
 • овладяване на пространствена ориентация;
 • подобряване на мозъчната дейност и изграждането на нервни връзки;
 • развитие на умение за концентрация;
 • развитие на умения за реализиране на сложни и многоетапни задачи;
 • опознаване на причинно-следствени връзки;
 • развитие на социални умения;
 • развитието на речта.

Кога детето е готово за по-активна стимулация на сетивата?

Релно стимулацията на детето започва от момента, в който се роди. Бебета са обградени от всевъзможни стимули, за които не си даваме сметка още от раждането, като напр. миризмите вкъщи и навън, звуците, докосването на кожата при грижа, допирът на материята на дрехите, гласовете и звуците и т.н. Тези стимули са напълно достатъчни, дори на моменти прекалени за бебета в първия месец от живота им. Ако бебето е силно раздразнително е добре да се обмисли и дали няма нещо, което може да му идва в повече от заобикалящата го среда. След 3 седмица поетапно може да преминем към целенасочена стимулация като напр. окачването на въртележка. Колкото по-активно става детето, толкова повече стимулиращи материали може да предлагаме.

 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *