Колко време навън е необходимо на детето?

Отдавна искам да ви споделя една много полезна информация за развитието на децата, а именно колко е препоръчителното време, което те следва да прекарват навън на ден.

Какви ползи има от играта навън, освен очевидните за здравето и имунитета на детето?

  • развитие на грубата моторика;
  • развитие на въображението на децата, защото навън в играчки се превръщат всякакви предмети;
  • подобрява умението за концентрация;
  • развитие на умението за оценка на риска и смелост за поемане на такъв;
  • подобряване на емоционалния баланс чрез стимулацията на сетивата от околната среда и заземяването;
  • ако сте сред природата, намалява и стреса.

Колко време навън е необходимо на детето?

За децата до годината няма ясни препоръки за времето навън. За децата между 1 и 5 години педиатри и детски психолози препоръчват минимум 60 минути навън на ден. Най-добре би било, да може на детето да се осигурят поне 3 часа навън. Не е задължително времето да е на куп, а може да е разделено на по-кратки излизания през деня. Най-добре е времето да се прекарва сред природата и в неструктурирани игри, т.е. те сами да си играят както решат.

В същото време, повечето експерти се обединяват около идеята, че децата от 1 до 5 години се нуждаят от минимум 3 часа физическа активност.

Ако ви е интересно да прочетете повече по темата:

H. Bilton- Outdoor learning in the early years. Management and innovation

A. Hanscom – Balanced and Barefoot: How Unrestricted Outdoor Play Makes for Strong, Confident, and Capable Children

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *