Игри с миди и рапани

Търсите забавления за плажа, ето цял куп идеи за игри с миди и рапани за деца от 1 до 5 години
1г+ 
🐚Сортиране – Поставяме всички намерени съкровища на плажа и стимулираме детето да ги разпредели по видове. 
🐚Отпечатъци – Отпечатваме върху мокър пясък рапани и миди и учим детето да го прави само. Тренира контрол на ръката. 
🐚Пресипване (след 15м+) – поставяме миди/рапани във формички за пясък, чашки или каквото имаме и стимулираме детето да пресипва от един съд в друг. Може да се прави и с пясък и подготвя детето за самообслужване.

2г+
🐚Низанка – На перо или клечка или и двете стимулираме детето да наниже рапанчета.
🐚Броене – Броим намерените неща. Ако детето вече познава писмената форма на цифрите може да ги напишем на пясъка и да го стимулираме да постави по толкова миди/рапани до всяка цифра.
🐚Готвене – Може да направим супа с рапани като стимулираме детето да ги бърка, за да тренира координация и сила на ръката. Като добавена стойност може да броим колко поставяме в супата.  

3г+
🐚Очертаване на рапани – С клечка или перо стимулираме детето да очертае на мокрия пясък избраното рапанче. Тренира ръката за писане.
🐚Целене – Правим импровизиран кош от нещо, което имаме или просто копаем дупка в пясъка и стимулираме детето да цели коша с рапанчета.

4г+
🐚Свързванка -поставяме миди/рапани на приблизително еднакво разстояние, с перо или клечка за писане стимулираме детето да ги свърже. Може да направим и форми от рапаните, които детето да нарисува чрез свързване (напр. Кръг, сърце, звезда) 
🐚Трасе – с перо или клечка за писане стимулираме детето да направи маршрут около миди или рапани като ги заобикаля.Тренира ръката за писане.

Ако тези идеи за игри с миди и рапани не стигат, тук ще намерите още цели 40 идеи за забавление на плажа.

  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *